Livezeni

Primăria Livezeni

Adresa: 547365  Livezeni, Jud Mureş, Strada Principală, nr.76
Telefon: 265 -243303; 265-257793
E-mail: primarlivezeni@rdslink.ro

Web: www.viaexpert.ro/livezeni

Primar: Tătar Vasile

Viceprimar: Bányai István

Amplasare geografică

Comuna este situată pe drumun judeţean DJ135 Tg Mures- Livezeni – Miercurea Nirajului. Este o comuna semi-urbană, adiecent municipiului Târgu Mures, situat in partea de est a zonei periurbane.
Comuna are în administrare trei sate: Ivăneşti, Sînişor, Poieniţa.


Locuitori, situaţie socială

Populatia comunei este de 3050 locuitori, dintre care români sunt 1188, maghiari 1514 germani 2 şi rromi 346. În funcţie de religie se găsesc 1814 reformaţi, 20 romano catolici, 267 greco catolici şi 916 ortodoxi.
Comuna va inregistra valori mari de creştre demografică in urma creării unui fond locativ modern cu dotările edilitare necesare.


Caracterizarea economiei

Activitati specifice zonei
- Agricultura
- Constructie de locuinţe
- Două fabrici de tâmplărie PVC şi Aluminiu
- O fabrică de gemuri termopan şi produse din sticlă.
- Fabrica de cilindri hidraulici
- Fabrica de instalaţii tehnologice din inox
- Fabrica de ciocolată
- Depozit regional de produse fitosanitare


Infrastructura

Comuna beneficiaza de 4 km de conductă de apă potabilă. Este conectată la reţea de curent electric pe tot perimetrul, este de asemenea alimentată cu gaz metan. Canalizarea este asigurată pentru 10% din potenţialii consumatori.
Drumurile sunt pietruite pe o lungime de 27 km.

Priorităţi de dezvoltare


Urbanism
Datorită faptului că comuna se află foarte aproape de municipiul Tg Mures, se observă o tendinţă puternică de dezvoltare in domeniul imobiliar, dezvoltându-se cartiere rezidenţiale, destinate locuirii, odihnei, de agrement, de agroturism.


Proiecte, investitii
- Studiu de Fezabilitate – Proiect de locuinţe sociale pentru rromi, pentru 45 de familii cu şase membri in medie pe familie
- Reţea de introducere a apei potabile
- Reţea de canalizare
- Proiect de extindere a sediului administrativ
- Proiect de extindere a Şcolii generale Livezeni, in fazăde lucru
- Proiect de instalare a centralei termice in Grădiniţa Livezeni, in faza de licitaţie
- Străzi si accese pietonale in cartierul ORIZONT, in faza de lucru
- Reabilitarea drumurilor comunale

Facilitati oferite investitorilor
-Plan urbanistic general actualizat
-Asezare pe două laturi a DJ 135
-Forţa de muncă disponibilă
-Suprafeţe de teren disponibile, aflate in posesia persoaneleor fizice
-Mediere de tranzacţii imobiliare

Obiective noi

Diversificarea ofertei turistice si de agrement, dezvoltarea turismului de tip rural.
Datorită faptului că comuna se află foarte aproape de municipiul Tg Mures, se observă o tendinţă puternică de dezvoltare in domeniul imobiliar, dezvoltându-se cartiere rezidenţiale, destinate locuirii, odihnei, de agrement, de agroturism.

Consiliul local

 

Bányai István 
Ács Sándor
László Árpád 
Orbán Sándor 
Ceadeş Cristian 
Gherman Corina 
Vultur Cristian 
Fogarasi István Antal 
György Károly 
Tőkés Mihály 
Toldi Gyöngyike

 

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto