Ernei

Primăria

Adresa: Ernei, str. Principală, nr. 439.

Telefon: 0265-335208

E-mail: ernei@cjmures.ro

Web: http://primariaernei.ro

Primar: Jánosi Ferenc

Viceprimar: Kádár Ferenc

Comuna Ernei

 

Poziţionarea geografică:
Comuna este aşezată de-a lungul pârâului Căluşeri, afluent pe partea stângă a râului Mureş, pe drumul national Tg.Mures-Reghin-Piatra Neamt, la 10km de municipiului Tg.Mures(resedinta de judet)
Componenta : Localitatiile apartinatoare comunei sunt:PErnei(centru de comuna)
Caluseri, Dumbravioara,Icland,Sacareni si Sangeru de Padure.
Suprafata:suprafata totaqloa a comunei este de 3288ha.
Populatia:Comuna numara 5222 locuitori si 1771 gospodarii
Cai de acces:In comuna se ajunge pe drumul DN15.

Scurta descriere:
Comuna Ernei este cea mai nordica localitate di judetul Mures .Localitatea Ernei este invecinata la sud cu localitatea sangeorgiu de Mures , la sud –est cu localoitatea Cotus, la est se afla localitatea sacareni iar la nord localitatea Dumbravioara.
La marginea comunei curge raul Mures .In afara de raul Mures mai exista si unele parauri , din care menmtionam :paraurile:Kaali, Soskut,Szaszpataka sdi Hatartpataka.l
Precipitatiile medii anuasle sunt de 650ml.Temperatura medie anuala este de3v 8,7C.
Altitudinea medie este de c350m.

Scurt istoric:
Cercetariile arheologice dovedesc ca teritoriul comunei a fo9st populat inca din epoca de piarta.Cea nai importanta descoperire in urma sapaturilor este baltag de piatra den neolitic , care a fost descoperit in curtea unui taran.Comuna apare mentionata prima data in dijma papala din1332 sub numele de Ernece.Pe campia din marginea satului , numita Campia Libancs , si-a asezat tabara PASA Ali in septembrie 1661 si l-a impus ca voievod al transilvaniei pe Apaffi Mihaly .Satul Icland este amintit prima data in anul 1566, Sacareni in anul 1332, cu numele Sekefalwa, Sangeru de Padure in anulo 1333, iar satil Caluseri apare in registrelede dijme papale in anul 1332 ,cu numele de Kaal.

Economie:
Agricultura este principala ocupatie a locuitotilor comunei.Pe langa cultivarea cerealerlor , porumjbului, mtitunului, cartofului, si a diverse categhorii de legume este semnificativa si cultivarea pepenului verde.Efectivul de animale al comunei are3 urmatorul graphic:809 capete bovine, 1165 capete ovine, 270 capete caprine , 15854 capete porcine si 230capete cabaline.
In comuna exista mai multi intreprinzator mici si mijlocii care au ca domenii de activitate comertul si serviciiloe.

Infrastructura:
Comuna este electrificata in proportie de 95%, sunt necesare prelungiri ale acestei retele pentru acoperirea inhtregului necesar.
In comuna exista o conduct5a de alimentare cu gaz metan.
Legaturile comunicationale se stabilesc prin intermediul telefoniei fixe si a internetului.
Exista televiziune prin vablu.
Alimentarea cu apa se face in present din fantani , exista insa un proiect la nivel de admini8stratie locala care are in vedere realizarea unei retele de alimentare cu apa potabila in localitatea Ernei.
Se mai numara printer prpiectele aflate in curs de derulare la nivel de consiliu localo:
Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale de pe raza comunei
Realizarea unui sistem de canalizare in localitatiile Ernei si Dumbravioara
Pietruirea unori strazi din localitatea Sacareni
Pietruirea drumului communal ce leaga localoiatiile Sacareni si Icland;

Oportunitati de investitii:
Zootehnia este domeniul in care se pot face investitii la nivelul acestei commune.Sepot amenaja pe raza comunei:
Micro –ferme specializate de bovine , ovine,porcine;
Centre de colectare si prelucrare a laptelui
Ateliere de prelucrarea lanei;
Ateliere de prelucrarea a pieilor;
Agricultura are nevoie de investitii pentru inbunatatirea productiei prin dotarea cu utilaje agricole moderne.Se pot amenaja centre de preluare , depozitare sin prelucrare a cerealelor.
Se pot face investitii in legumicultura prin amenajarea unor culture specifice, a unor sere de3 productie3 si a unor centre de depozitare si prelucrare a acestora.
Pomicultura poate deveni un domeniu aducator de venituri daca s-ar face investitii in modernizarea tehni8cilor de ingrijire a pomilor fructiferi si in amenajarea unui centru de prelucrare a acestora pentru obtinerea unori sucuri naturale.
Luciurile de apa de pe raza comunei favorizeaza dezvoltarea pisciculoturii prin amenajarea unor bazine artificiale.
Turismul si agro-turismul pot fi dezvoltate prin valorificarea resurselor de care dispune comuna : un lac, un relief variat ce confera un peisaju deosebit , monumente istorice, traditiile si obiceiurile localnicilor.Sepot amenaja :tabere pentru copii, sate de vacanta, centre de agreement , de odihna, de pescuit, de vanatoare, trasee forestiere si turistice , pensiuni.

Facilitati pentru investitori:
Administratia locala este dispusa vsa colaboreze cu eventuali investitori oferind anumite facilitate intre care:
_ prezentare si reprezentare comunitate;
support logistic si consultanta;
scutiri de taxe si impozie in temei legali;
concesionari de terenuri;
infrastructura de calitate, retea de alimentarte electrica .

Consiliul local

Márkos Pál
Kádár Francisc
Csiszér Árpád
Siklódi Csongor
Kali Gabriella
Bárdos György-Attila
Molnár Sándor
Sándor Antal
Kádár Barna Zsolt
Bakó Botond-Levente
Nagy Lajos
Kali Rudolf
Balog Csaba Antal 
Orbán Lehel
Máté Barna Zénó

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto