Sancraiu de Mures

Primăria

Sîncraiu de Mureş, str. Principală nr.197/A, jud. Mureş

Telefon: 316964, Fax: 316965
E-mail: sincraims@cjmures.ro


Primar: Sângeorzan Remus
Viceprimar: Kadar Gheorghe

Amplasare geografică

Micoregiunea este amplasată pe partea dreaptă a râului Mureş la 4 km de Municipiul Tg. Mureş. Vecinităţile sunt: Municipiul Tg. Mureş, Sântana de Mureş, Pănet şi Cristeşti. Atestarea documentară este din 1239. Populaţia aşezării 6828 din care 58% este de naţionalitate românp, 38% maghiară, 3% de etnie rromă, 1% alte etnii.
Satul aparţinător comunei Sîncraiu de Mureş este satul Nazna. Suprafaţa comunei este de 2436 ha.

Situaţia socială, populaţia.


După anul 2000 populaţia a crescut simţitor din cauza familiilor care s-au mutat din Municipiul Tg. Mureş, astfel densitatea populaţiei este 40 persoane/kmp. Majoritatea populaţiei face naveta, fiind angajaţi în reşedinţa de judeţ. Există în localitate societăţi particulare 68 la număr şi angajaţii provin din comuna noastră în proporţie de 80%.
Cea mai importantă societate este S.C. Contrascom Benţa S.A. şi Daw Benţa , firma care s-a asociat cu Caparol din Germania. Cele două firme au peste 1000 de angajaţi.
În perioada aceasta şi rata şomajului a crescut dar în mică masură. Domeniile de activitate în comuna noastră sunt:
1. Construcţii
2. Prelucrarea lemnului
3. Servicii

Infrastructura . Economia.

Prin localitatea noastră trece DJ 152/A care leagă comuna Sîncraiu de Mureş cu Municipiul Tg. Mureş şi are 36 de străzi laterale.
Prin programul PHARE, în 2002, am obţinut 14 km reţea de apă potabilă şi din fonduri proprii am executat 21.200 km conducte. În proporţie de 99% beneficiem de distribuţia gazului metan şi 100% beneficiem de reţea de curent electric, mai există şi reţea de telefonie, internet, cablu T.V. Montarea reţelei de apă potabilă se va încheia în totalitate în cursul anului 2007 şi astfel vom avea 40.200 km.
Populaţia s-a racordat la reţeaua de apă potabilă în număr de 1144 branşamente şi în anul în curs se preconizează o creştere a racordărilor de apromativ 30% din diferenţa neracordată. Există şi o reţea de 8,5 km reţea de canalizare care a fost executată din surse proprii şi este necesar ca populaţia racordată la apa potabilă să aibă şi reţea de canalizare, având lungimea de 26.700 km. Această investiţie fiind foarte costisitoare şi nu se poate executa din bugetul local. Am fost nevoiţi să accesăm la proiectele finaţate de către Banca Mondială.
Localitatea are 2 şcoli, 2 grădiniţe, 2 cămine culturale, 1 dispensar uman şi dispensar veterinar. Toate obiectivele sunt legate la reţele de apă, canalizare, gaz metan şi energie electrică. Numărul elevilor la scoli este de 478, la grădiniţe – 166, 4 cabinete medicale, 1 cabinet stomatologic, 1 farmacie cu personal specializat.


Priorităţi de dezvoltare.

Dezvoltarea reţelei de canalizare, crearea de noi locuri de muncă, protecţia mediului, folosirea surselor de energie alternative.

Helyi tanács

Bereșescu Ioan
Budian Petru Ionuț
Bumbac Ioan Nicolae
Cioban George Cătălin
Danciu Alin Florin
Gál Sándor
Hărțăgan Maria
Horváth Anna
Jánosi Sándor
Marton József
Moldovan Ștefan Iustian Liviu
Nemeș Horea
Ormenișan Romeo Marin
Radu Dorin Constantin
Someșan Ovidiu

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto