Oferim cadrul legal european și național pentru organizarea transportului public

Transportul public facilitează mobilitatea oamenilor și joacă un rol important în creșterea eficienței economice și reducerea poluării mediului. În contextul actual, Uniunea Europeană și-a dat seama de importanta adoptării unor măsuri dedicate pentru a sprijini sectorul transporturilor publice.

Cadrul legal european și național pentru organizarea transportului public oferă operatorilor de transport libertatea de a-și defini propriile lor servicii și oportunități de a conduce dezvoltarea durabilă a acestora. Deoarece transportul public este un flux continuu, acesta oferă cerințe speciale, mai ales în ceea ce privește flexibilitatea, sistemele integrate, managementul traficului etc.

Instrumentele de afaceri sunt foarte variate, mergând de la tarife reduse la finanțarea regională a proiectelor, contractele parteneriale și strategii bazate pe relația dintre infrastructură și servicii și reglementarile naturale. Aceste măsuri contribuie la o mai bună planificare a rutelor de transport, îmbunătățirea conditiilor șoferilor si pasagerilor dar si asigurarea siguranței traficului.

Problemele existente pot fi tratate printr-un cadru legal adecvat creat pentru a permite participarea tuturor actorilor relevanţi din sectorul transporturilor publice – autoritati locale, autoritati centrale, drvs operatorii publici şi privati, producatorii de trenuri şi autobuze. În acelaşi timp, acest cadru legal ar putea include programe precum strategii integrate de ascultare a pietei si chestionare online pentru pasagerii feroviari.

Astfel, cadrul legal european și naţional pentru organizarea transportului public oferă suport legat de oportunitatile care trebuie abordate si solutiile care trebuiesc puse in aplicare pentru a obtine rezultate pozitive semnificative in ceea ce priveste calitatea serviciilor publice. Deasemenea, el urmareste eficientizarea costurilor si indeplinirea standardelor inalte asociate acestei activitàti

Cu oportunitatea de a trăi în secolul 21, vine și nevoia de instaurare a noilor procese și reguli pentru organizarea transportului public. Legea europeană și legea națională furnizează cadrul legal cele mai importante unități de decizie: companiile publice și private de transport.

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite cetățenilor, Directiva servicii din Domeniul transports public established cadrul legal pentru selectarea și licitația transportatorilor, în conformitate cu legislația europeană și națională. Aceste directiv specifies autoritățile competente care au rezervetorul dreptului de a oferi opoarte mod eronome,private si integrator la lelegerile estamblisment or clear the legislati si aceasta autorizatie este revizuaita regular(la 2 an).

În plus, privind infrastructura rutieră, Regulamentaria European 561/2006 este considerata una dintre principalele legaturi atunci când vine vorba de responsabilitatea autoritatii transnationale relevante, institutii care asigura calitatea traficului și securitatea pe cale rutier ă . Acest document impune limitări importante privind regulile traficul p în UE, inclusiv linii directrice pentru stabilirea vitezei minime și condiţii de siguranţã la volan.

Nu in ultimul rand, ca parte a/in cadrul/de cadrul transportului public, exista mai multe legi entru reglementarea tarilfalui din transport (tariifs standard sau special) precum si sistemele speciale ale tuturor companiliilor private pentru transport local precum bancarea,oprile etc.

Acestea sunt doar câteva instrumente juridice introduce pentru corectarea caídului legal unic în Europa și naţional pentru organizarea transportului public. Pentru cei interesaţ fiecare Institutie Nationala are propriile regulâmnetari in viguroare la nivel grupuri: metropolitana sau regional.

Măsurile naționale și europene în materie de transport public nu se pot limita doar la construirea infrastructurii și la asigurarea unui preț corect, ci trebuie să asigure și cadrul legal necesar pentru garantarea calității și a transparenței.

În ultimii ani, atât Uniunea Europeană cât și guvernele naționale au acordat o mare atenție spre această activitate. Transportul public se bazează pe principiile ultilizatorilor, concurenței și regulilor de protecție a consumatorului.

Pe de altă parte, toate serviciile oferite trebuie să respecte legislația națională privind calitatea serviciilor, industria portabilă și comercializarea acestora. Aceste cerințe trebuie monitorizate prin intermediul unei autorități însutitite pentru a menține standardele înalte care sunt necesare pentru a asigura această activitate.

Transportul public are impact semnificativ asupra mediului fizic și social, iar inovarea tehnologiei îl face mult mai eficient. Cu toate acestea, este important să se respecte legislația existentă pentru a proteja interesele tututor actorilor implicați.

Prin urmare trebuie să oferim cadrul legal necesar tangibilizari para conectarea la obliegatiile legislative si accesibilitatea europeana si nationala pentru transportul public. Acest lucru va organiza si va simplifica cultura transportului public si va asigura un mediu sigur si eficient pentru pasagerii care folosesc acest serviciu.

Related Post